Cookies & Privacyverklaring

COOKIES

Om er voor te zorgen dat onze website goed werkt maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine eenvoudige tekstbestanden die je computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel gebruikt.

Welke cookies gebruiken wij:

Functionele cookies of noodzakelijke cookies: voor het goed functioneren van de website.

 • Analytische cookies: voor het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website en het meten van de tijdsduur, het bepalen van de volgorde waarin pagina’s worden bezocht
 • Social media cookies: Wanneer je de button Facebook aanklikt wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan uw IP adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen.

Via uw internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Bekijk voor de mogelijkheden de helpfunctie van uw browser.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om te kunnen zien hoe bezoekers onze website gebruiken.
Hiervoor hebben wij een overeenkomst afgesloten met Google. Google heeft geen toestemming de verkregen informatie te gebruiken voor eigen diensten.


PRIVACYVERKLARING

Contactgegevens:

MEUBEL NIEUWE STIJL
Roermondseweg 109
6004AR Weert

Meubel Nieuwe Stijl is de Functionaris Gegevensbescherming van Meubel Nieuwe Stijl zij is te bereiken via info@meubelnieuwestijl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Meubel Nieuwe Stijl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meubel Nieuwe Stijl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Meubel Nieuwe Stijl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meubel Nieuwe Stijl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meubel Nieuwe Stijl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meubel Nieuwe Stijl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meubelnieuwestijl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Meubel Nieuwe Stijl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meubel Nieuwe Stijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@meubelnieuwestijl.nl.